Psychoterapia


Psychoterapia jest złożonym procesem, w którym terapeuta pomaga uświadomić z czego wynikają aktualne problemy, dostrzec powtarzające się schematy oraz utrudniające życie przekonania. Psychoterapeuta wspiera w pogłębianiu samoświadomości, odkrywaniu zasobów, definiowaniu pewnych zjawisk dzięki czemu ułatwia drogę dokonywania zmian oraz uzdrawiania samego siebie. W terapii indywidualnej terapeuta pomaga rozpoznać dezadaptacyjne myślenie, które często prowadzi do cierpienia i zachowań pogłębiających złe samopoczucie. Zastępuje się nieskuteczne sposoby radzenia sobie z trudnościami, myślami, odczuciami na bardziej użyteczne, tak aby myśleć o sobie, świecie, innych ludziach w sposób bardziej sprzyjający codziennemu funkcjonowaniu. W przypadku terapii systemowej łączy się rozumienie rodziny jako systemu dynamicznie połączonych elementów, które wzajemnie na siebie wpływają. Głównym celem terapii systemowej jest przyjrzenie się mechanizmom zaburzającym system rodziny, przywrócenie zachowań adaptacyjnych, poprawy relacji i komunikacji w rodzinie i jeśli istnieje taka potrzeba ustanowienia nowych granic. Bardzo istotna jest regularność spotkań z psychoterapeutą. Na początku spotkania mogą się odbywać raz lub dwa razy w tygodniu, następnie z biegiem czasu, kiedy klient odzyska równowagę spotkania mogą być rozłożone w większym odstępie czasu.

Cele procesu terapeutycznego


Z jednej strony jest to zapobieganie kryzysom emocjonalnym, spadkowi nastroju lub stanom depresyjnym. W przypadku gdy dojdzie do pogorszenia stanu zdrowia i jakości życia współpraca z psychoterapeutą ma na celu doprowadzenie do stanu równowagi sprzed pojawienia się problemowych sytuacji. Kolejnym celem może być wzmocnienie siebie poprzez zwiększenie samoświadomości dzięki czemu jednostka staje się bardziej szczęśliwa, samodzielna, wytrwała i skuteczna.

Psychoterapia indywidualna


Psychoterapia to droga do zmiany. Już sam fakt, że pacjent poszukuje dla siebie pomocy, dostrzegł trudność jest początkiem zmiany. Pacjent zaczyna rozmawiać z psychologiem o swoim świecie wewnętrznym, zaczyna go porządkować i dzięki temu lepiej rozumieć. Relacja budowana z terapeutą opiera się na neutralności, prawdzie i szacunku. Dzięki psychoterapii osiąga lepsze radzenie sobie z trudnościami życia codziennego. Uzyskuje kontrolę nad negatywnymi myślami, nabywa lepsze rozumienie siebie i innych. Następuje zmiana nieadaptacyjnych schematów myślenia, co za tym idzie postępowania, co finalnie przynosi korzystne zmiany w skutecznym rozwiązywaniu problemów.

Psychoterapia młodzieży


Dorastające dzieci zmagają się z wieloma trudnościami. Zmieniające się ciało, duże wymagania rodziców, presja społeczna dotycząca osiągnięć, nieodwzajemnione miłości, niepokój to tylko niektóre elementy burzliwego życia nastolatków. Psychoterapia młodzieży pozwala przywrócić dziecku i rodzinie poczucie akceptacji, zrozumienia. Podczas sesji z nastolatkiem, terapeuta pomaga wypracować umiejętność mówienia o problemach oraz pomaga definiować odczucia płynące z ciała, co może pomóc w przywróceniu równowagi emocjonalnej.W okresie dojrzewania może pojawić się opór przed dzieleniem się swoimi troskami rodzicom dlatego psychoterapia może być doskonałą forma komunikacji z nastolatkiem. Istnieje cienka granica, która często jest niezauważana, między rozwojowym buntem nastolatka a poważnymi zaburzeniami emocjonalnymi. Warto obserwować dziecko i zapewnić mu profesjonalną pomoc, gdy pojawi taka potrzeba

Psychoterapia par

 

Forma terapii skierowana jest do osób, które pragną zmiany i zdecydowały się stawić czoła towarzyszącym trudnościom w relacji. Terapia ma na celu przyjrzeniu się nieporozumieniom i konfliktom pomiędzy partnerami, aby znaleźć rozwiązanie na możliwie jak najmniej bolesne wyjście z kryzysu. Terapeuta jest neutralny i wysłuchuje z uwagą nie stawiając się po żadnej ze stron. Terapia pomaga partnerom lepiej zrozumieć swoje potrzeby i poprawić umiejętności komunikacje. Jeśli pojawiają się wątpliwości co do przyszłości związku, trudności związane z doświadczeniem zdrady, pogarszająca się jakość życia seksualnego lub inne zmartwienia wpływające relację, terapia par jest dobrym rozwiązaniem. Przekłada się na pozytywne zmiany w związku począwszy od rozumienia źródła trudności poprzez motywację i chęć wspólnej pracy nad związkiem.

Psychoterapia systemowa rodzin

 

W psychoterapii systemowej rodzinę traktuje się jako system. Jeśli w jakimkolwiek punkcie systemu pojawiają się problemy, to zakłada się, że dotyczą one całego systemu. Każda zmiana struktury systemu powoduje, że zmianie ulegną wszystkie pozostałe elementy. Na system rodzinny mają wpływ poszczególni członkowie, rodzinne mity, prawa, wartości które rządzą panującymi w niej relacjami. Terapia rodzinna nie szuka jednoznacznych wyjaśnień i prawd uniwersalnych dla wszystkich, ale umożliwia konstruktywny dialog i poszukiwanie wspólnych rozwiązań, które umożliwią budowanie szczęśliwej rodziny. Psychoterapia rodziny przebiega w klimacie bezpieczeństwa dzięki czemu pozwala na pełne otwarcie i ujrzenie samego siebie oraz interakcji rodzinnych z innej perspektywy. Rodzina w nowy i odmienny sposób uczy się przeżywać, tworzyć, rozwiązywać nieporozumienia pojawiające się w relacji. Terapia stanowi ważne doświadczenie dla rodziny umożliwiające wzajemne zrozumienie i wzmocnienie więzi w sposób niezagrażający autonomii osób ją tworzących.