Profesjonalna pomoc z zakresu psychologii, psychoterapii oraz seksuologii w atmosferze akceptacji i zrozumienia. Zapraszam do zapoznania się z informacjami o dostępnych formach wsparcia.

Kim jestem


Absolwentka Uniwersytetu SWPS na kierunku psychologia kliniczna i seksuologia kliniczna. Szkoła psychoterapii w Wielkopolskim Towarzystwie psychoterapii systemowej - członek nadzwyczajny. 


Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie oraz Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Warszawie. Wiedzę i doświadczenie dostosowuję do aktualnych potrzeb pacjenta i na tej podstawie dobieram najlepsze formy wsparcia, gwarantującej skuteczność w najkrótszym możliwym czasie. Pomagam w uporaniu się z różnymi dolegliwościami oraz dojściu do równowagi emocjonalnej zarówno w życiu osobistym i zawodowym.


Szczególnie jest mi bliska świadomość bycia „tu i teraz” choć czasami niezbędne jest sięgnięcie przeszłości aby przyjrzeć się dezadaptacyjnym schematom w których człowiek dorastał. Chcąc zapewnić Państwu jak najwyższą jakość świadczonych usług wciąż podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w specjalistycznych kursach oraz szkoleniach.


Dbając o dobro pacjenta i rzetelność świadczonych usług swoją pracę opieram na zasadach Kodeksu Etyczno - Zawodowego Psychologa.

Konsultacja psychologiczna


Konsultacja psychologiczna to krótkoterminowy proces współpracy psychologa z pacjentem. Polega na zidentyfikowaniu i rozwiązaniu nurtującego problemu. Konsultacja może przybrać zarówno formę doraźnej pomocy, jak i stanowić wstęp - jeśli pojawi się taka potrzeba do dalszych regularnych spotkań psychoterapeutycznych. Konsultacja nie powoduje głębokich zmian tylko jest bardziej nakierowana na wyjaśnienie nurtujących wątpliwości. Mogą to być trudności rożnej natury np:

  • określenie planu dalszych działań
  • pomoc w zrozumieniu aktualnej trudnej sytuacji
  • znalezienie odpowiedzi na nurtujące pytanie
  • znalezienie własnej ścieżki zawodowej
  • doraźne wsparcie w sytuacji kryzysowej

Psychoterapia


Psychoterapia jest złożonym procesem, w którym terapeuta pomaga uświadomić z czego wynikają aktualne problemy, dostrzec powtarzające się schematy oraz utrudniające życie przekonania. Psychoterapeuta wspiera w pogłębianiu samoświadomości, odkrywaniu zasobów, definiowaniu pewnych zjawisk dzięki czemu ułatwia drogę dokonywania zmian oraz uzdrawiania samego siebie. W terapii indywidualnej terapeuta pomaga rozpoznać dezadaptacyjne myślenie, które często prowadzi do cierpienia i zachowań pogłębiających złe samopoczucie. Zastępuje się nieskuteczne sposoby radzenia sobie z trudnościami, myślami, odczuciami na bardziej użyteczne, tak aby myśleć o sobie, świecie, innych ludziach w sposób bardziej sprzyjający codziennemu funkcjonowaniu. W przypadku terapii systemowej łączy się rozumienie rodziny jako systemu dynamicznie połączonych elementów, które wzajemnie na siebie wpływają. Głównym celem terapii systemowej jest przyjrzenie się mechanizmom zaburzającym system rodziny, przywrócenie zachowań adaptacyjnych, poprawy relacji i komunikacji w rodzinie i jeśli istnieje taka potrzeba ustanowienia nowych granic. Bardzo istotna jest regularność spotkań z psychoterapeutą. Na początku spotkania mogą się odbywać raz lub dwa razy w tygodniu, następnie z biegiem czasu, kiedy klient odzyska równowagę spotkania mogą być rozłożone w większym odstępie czasu.

Psychoterapia indywidualna


Psychoterapia to droga do zmiany. Już sam fakt, że pacjent poszukuje dla siebie pomocy, dostrzegł trudność jest początkiem zmiany. Pacjent zaczyna rozmawiać z psychologiem o swoim świecie wewnętrznym, zaczyna go porządkować i dzięki temu lepiej rozumieć. Relacja budowana z terapeutą opiera się na neutralności, prawdzie i szacunku. Dzięki psychoterapii osiąga lepsze radzenie sobie z trudnościami życia codziennego. Uzyskuje kontrolę nad negatywnymi myślami, nabywa lepsze rozumienie siebie i innych. Następuje zmiana nieadaptacyjnych schematów myślenia, co za tym idzie postępowania, co finalnie przynosi korzystne zmiany w skutecznym rozwiązywaniu problemów.

Psychoterapia par

 

Forma terapii skierowana jest do osób, które pragną zmiany i zdecydowały się stawić czoła towarzyszącym trudnościom w relacji. Terapia ma na celu przyjrzeniu się nieporozumieniom i konfliktom pomiędzy partnerami, aby znaleźć rozwiązanie na możliwie jak najmniej bolesne wyjście z kryzysu. Terapeuta jest neutralny i wysłuchuje z uwagą nie stawiając się po żadnej ze stron. Terapia pomaga partnerom lepiej zrozumieć swoje potrzeby i poprawić umiejętności komunikacje. Jeśli pojawiają się wątpliwości co do przyszłości związku, trudności związane z doświadczeniem zdrady, pogarszająca się jakość życia seksualnego lub inne zmartwienia wpływające relację, terapia par jest dobrym rozwiązaniem. Przekłada się na pozytywne zmiany w związku począwszy od rozumienia źródła trudności poprzez motywację i chęć wspólnej pracy nad związkiem.

Psychoterapia systemowa rodzin

 

W psychoterapii systemowej rodzinę traktuje się jako system. Jeśli w jakimkolwiek punkcie systemu pojawiają się problemy, to zakłada się, że dotyczą one całego systemu. Każda zmiana struktury systemu powoduje, że zmianie ulegną wszystkie pozostałe elementy. Na system rodzinny mają wpływ poszczególni członkowie, rodzinne mity, prawa, wartości które rządzą panującymi w niej relacjami. Terapia rodzinna nie szuka jednoznacznych wyjaśnień i prawd uniwersalnych dla wszystkich, ale umożliwia konstruktywny dialog i poszukiwanie wspólnych rozwiązań, które umożliwią budowanie szczęśliwej rodziny. Psychoterapia rodziny przebiega w klimacie bezpieczeństwa dzięki czemu pozwala na pełne otwarcie i ujrzenie samego siebie oraz interakcji rodzinnych z innej perspektywy. Rodzina w nowy i odmienny sposób uczy się przeżywać, tworzyć, rozwiązywać nieporozumienia pojawiające się w relacji. Terapia stanowi ważne doświadczenie dla rodziny umożliwiające wzajemne zrozumienie i wzmocnienie więzi w sposób niezagrażający autonomii osób ją tworzących.

Seksuologia


Seksualność jest niezwykle istotnym elementem życia człowieka choć bywa tak często pomijana w psychoterapii. Problemów w tej sferze nie warto lekceważyć, ponieważ mogą mieć znaczący wpływ na jakość życia codziennego. Brak satysfakcji seksualnej może powodować przygnębienie, rozdrażnienie, ale także może przyczynić się do obniżenia samooceny i pogorszenia jakości związku. Decydując się na wizytę natury seksuologicznej warto pamiętać, że nie ma powodu do wstydu. Seksuolog jest osobą otwartą, wyrozumiałą, tolerancyjną i posiada wiedzę która ma służyć pomocy w nurtującym problemie. Im więcej i bardziej otwarcie usłyszy o problemie tym skuteczniejszej udzieli pomocy. Na samym początku przeprowadza wywiad gdzie pojawi się wiele pytań, aby dotrzeć do istoty problemu. Po zebraniu wywiadu seksuolog może w zależności od złożoności problemu zaproponować psychoterapię, udzielić konkretnych wskazówek dotyczących sfery seksualnej, podpowiedzieć o metodach, które pomogą rozwiązać problem. W niektórych przypadkach może być konieczność skierowania na konsultacje do lekarza seksuologa który dobierze odpowiednie leczenie farmakologiczne.


Konsultacje on-line


Ta forma poradnictwa psychologicznego skierowana jest do osób, które czują potrzebę skonsultowania się ze specjalistą, jednak z różnych względów nie mają możliwości dotarcia do profesjonalnej pomocy terapeutycznej. Zapraszam do kontaktu szczególnie osoby, którym zależy na zachowaniu anonimowości, osoby z małych miejscowości, oraz przebywających za granicą. które mają utrudniony dostęp do specjalistycznej pomocy psychologicznej. Konsultacje e-mail,  chat, skype, telefon. Ten rodzaj wsparcia wymaga płatności z góry.