Pierwsze spotkanie


Ma charakter konsultacyjny i zazwyczaj przebiega podczas 2-3 pierwszych spotkań.  Przeprowadzany jest wywiad w którym zbierane są informacje na podstawie których można nakreślić cele i długość psychoterapii. Gabinet to doskonałe miejsce aby omówić trudności, problemy, konflikty i kryzysy. Podczas terapii osoba biorąca w niej udział może swobodnie wyrażać swoje myśli i uczucia. Wszystko w atmosferze zrozumienia i akceptacji, zachowując w pełni zasady poufności.